top of page

Waarom uw school inschrijven?

Geniet van energiebesparingen gedurende minimum 25 jaar dankzij de vermindering van uw elektriciteitsfactuur.

Geniet van een ecologische uitstraling door de vermindering van uw ecologische voetafdruk met betrekking tot uw gebouw.

Een mogelijkheid tot sensibilisering van uw gemeenschap tot een meer duurzame samenleving.

Een gift doen

Aan de leerlingen een programma  geven van hernieuwbare technologieën, verwerking van afval en duurzame voeding.

De scholen helpen om meer duurzame initiatieven te ondersteunen.

Deelnemen aan een betrokken gemeenschap rond een school en een ecologisch burger project.

De financiering van vormingsmodules voor een bewustwording van de toekomstige generatie van morgen.

Inscrire école
Faire un don

Een coöperant worden van Sun for Schools

Genieten van een duurzame en een rendabele investering in een context van lage intrestvoeten.

Bevoorrechten van plaatselijke  investeringen door rechtstreeks een school in uw omgeving te financieren.

Deelnemen aan een innoverend, participatief en collaboratief model van financiering.

Fiscale vermindering*
Dividend
45 %
2 %
*Om van een tax-shelter te genieten, dient u uw aandelen gedurende 4 jaar te behouden.

école en transition

Devenir coopérateur
bottom of page